Müsahibə sualları

Hal-hazırda dünyada işə qəbul olmaq olduqca çətindir, çünki işə qəbul edilməmişdən əvvəl çoxlu suallara cavab verməli olursuz. Eləcə də, Azərbaycanda da fəaliyyət göstərən bir çox şirkətlər işə qəbul proseslərinde müsahibədən istifadə edir. Bu tipli şirkətlətə BP, SOCAR, SCHLUMBERGER və s kimi şirkətlər daxildir.

Düşünürük ki, aşağıda qeyd edilən suallar sizə bu işdə kömək edəcək.

Müsahibə sualları ümumilikdə 3 tipə ayrılır:

  1. Ixtisas və kariyera ilə bağlı suallar
  2. Şəxsi suallar
  3. Dünaygörüşü ilə bağlı suallar

Müsahibə ərzində ən çox soruşulan suallar:

1. Why should we hire you?
( Niyə biz sizi seçməliyik?)

2. Why do you want to work here?
Nə üçün burda işləmək istəyirsiz?

3. What are your greatest weaknesses?
Sizin ən zəif tərəfiniz hansıdır?

4. Why did you leave your last job?
Köhnə işinizdən nə üçün çixdınız?

5. Tell me about yourself
Özünüz haqqında danışın

6. What interests you about this opening?
Nə üçün bizimlə işləmək istəyirsiz?

7. Tell me about your strengths.
Öz güçünüz haqqında danişin. (Güçlü tərəflərinizdın danışın)

8. What salary range are you looking for?
Nə qədər əmmək haqqı sizi qane edər?

9. What's most important to you in a new position?
Yeni vəzifənizdə sizin üçün vacib olan məqamlar nələrdir?

10. How does this position fit in with the career path you envision for yourself?
Özünüz üçün nəzərdə tutduğunuz bu mövqe karyeranızla necə, uyğundurmu?

11. What has been your biggest professional achievement?
Məsləyinizdə ən böyük uğurunuz nə olub?

12. What are the first five things you would do if you got this position?
Əgər bu pozisyonda işləsəz edəcəyiniz ilk 5 iş hansılardır?

13. Tell me what you know about this company.
Bu şirkət haqqında bildiklərinizi danışın.

14. If your previous co-workers were here, what would they say about you?
Əgər keçmiş iş yoldaşlarınız burda olsaydılar, sizin haqqınızda nə deyərdilər?

15. Where else have you applied?
Başqa haralara müraciət etmisiz?

16. What motivates you to do a good job?
İşi yaxşı görmək üçün sizi motivasiya edən nədir?

17. Are you good at working in a team?
Kollektivlə yaxşı işləməyi bacarırsızmı?

18. Would you rather work for money or job satisfaction?
Siz pulu, yoxsa keyfiyyətli işimi seçərsiz?

19. Would you rather be liked or feared?
Siz ciddi münasibətimi secərdiz, yoxsa səmimi münasibətlərə üstünlük verərdiz?

20. Finally, do you have any questions to ask me?
Son olaraq mənə vermək istədiyiniz sualınız varmı?

21. "What's your opinion of our new product?"
Bizim yeni məhsullar barədə nə düşünürsüz?

22. What do you expect to be doing five years from now?
Bundan 5 il sonra siz nə etməyi planlaşdirisiz?

23. Are you willing to spend at least six months as a trainee?
Siz 6 ay müddetde stajor olaraq işləmək istəyərsizmi?

24. How do you work under pressure?
Tezyiq altinda necə işləyirsiz?

25. How do you determine or evaluate success?
Uğuru necə qiymətləndirisiz və ya müəyənləşdirisiz?

26. What are the most important rewards you expect in your career?
Sizin karieranizdan gözlədiyiniz ən böyük nailiyət hansılardır?

Kursa müraciət edin. Zəngimizi gözləyin!

Adınız, Soyadınız(*)
Yalnışdır!

E-mail(*)
Yalnışdır!

Telefon nömrəniz(*)
Yalnışdır!

Kurslar(*)
Kursu seçin!!!

Digər kurs
Yalnışdır!

Rəqəmləri daxil edin(*)
Rəqəmləri daxil edin   YeniləYalnışdır!